07:38:50 Thu,June 13, 2024

Fashion Week Tokyo 2016 SS

Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
 • Creative Director, Art Director, Designer: Masanori Sakamoto
 • Producer: Yuki Tazaki, Yasuaki Matsui (WOW)
 • Model: Mona Matsuoka (Image)
 • Photographer / Director of Photography: Minoru Kaburagi (SIGNO)
 • Stylist: Yoshi Miyamasu (SIGNO)
 • Hair Artist: CHINATSU (SIGNO)
 • Make-up Artist: Mariko Tagayashi (SIGNO)
 • Movie Director: Shota Oga (WOW)
 • Movie Designer: Hiroshi Takagishi (WOW)
 • Production: WOW, SIGNO
 • CG, Movie Edit: WOW
 • Music: dajistudio
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS
Fashion Week Tokyo 2016 SS