14:29:05 Sun,October 17, 2021

Aniplex Plus

Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
  • Creative Director, Adviser: Qanta Shimizu, Masashi Kawamura
  • Art Director, Designer: Masanori Sakamoto
  • Motion Logo: Takuya Hosogane
  • Sound Designer: Satoshi Yoshitake (Cubesato)
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus
Aniplex Plus